vtg 90's ohio state university buckeyes sweatshirt
vtg 90's ohio state university buckeyes sweatshirt
vtg 90's ohio state university buckeyes sweatshirt

large

vtg 90's ohio state university buckeyes sweatshirt

Regular price $38.00

pit to pit: 22"

length: 25"